O společnosti

Historie společnosti:

Počátky naší společnosti se pojí s rokem 1989. Tato původní společnost pocházela z Karlových Varů a působila po celém území České republiky i v zahraničí. V roce 2005 změnila společnost vedení a název V současné podobě je od ledna roku 2012.

Činnosti společnosti:

Hlavní náplní společnosti je poskytování bezpečnostních služeb. Provádíme kompletní služby v dané oblasti např.: bezpečnostní analýzy a poradenství, fyzická ochrana a střežení závodů, revírní hlídky, otevírací a zavírací služby, zásahové hlídky, kurýrní služby. Dále pak zajišťujeme kompletní provozy vrátnic vč. příjímacích služeb (vstupní kontroly, kontroly přerušení pracovní doby, výstupní kontroly zaměstnanců či návštěv hlídaných objektů; dozor, řízení, kontrola vozidel a nákladů; režim klíčů zaměstnancům zákazníka, řemeslníkům a cizím firmám; telefonní služby; kontrolní obchůzky; kontrola parkovišť; a také poskytujeme služby úklidové a bežné údržby zeleně zejména hlídaných objektů. V případě poptávky po jiných specifických službách, které zde nejsou uvedeny, jsme ochotni o nich se zákazníkem jednat.

Kvalita provádění našich služeb je pro nás závazkem a zajímavé cenové relace motivací pro naše zákazníky. Naše zaměstnance si vybíráme selektivní metodou, kdy profesionální a psychické předpoklady sehrávají důležitou úlohu při přijetí do pracovního poměru. Kvalita práce je poté zajišťována pravidelným vzdělávacím programem naší firmy. Na přání zákazníka jsme schopni předložit dokumentaci kteréhokoli zaměstnance – Osobní dotazník, Výpis z rejstříku trestů, Prohlášení o mlčenlivosti, i další kvalifikační doklady.

Firma SCHÄFER – ostraha majetku a osob ručí za to, že do Vašeho objektu budou do služby řazeny pouze spolehliví a kvalitní zaměstnanci.

Poskytování našich služeb není nikterak časově omezeno. Služby provádíme dle přání zákazníka po dobu 24 hodin denně jedním nebo více zaměstnanci, případně pouze v noci, o víkendech nebo svátcích i jednorázově. O specifických požadavcích jsme opět ochotni jednat.

Zaměstnanci společnosti:

Společnost má 16 kmenových zaměstnanců z čehož je 2 velitelů směn (viz graf – – PROFESNÍ STRUKTURA). Převažují zaměstnancis dlouholetou praxí v daném oboru. V dobách zvýšených poptávek po našich službách máme v záloze stálé zaměstnance na VPP.