Mobirise Web Site Generator


Reference

Seznam techniků, kteří se budou na realizaci zakázky podílet:

(podle § 56 odst. 2 pís. b))

  • Mgr.Petr Schäfer, majitel firmy

Popis technického vybavení:

(podle § 56 odst. 2 pís. c))

– K realizaci služeb firma vlastní služební osobní automobily.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: 

(podle § 56 odst.2 písm. e))

– viz přiložená koncese

Opatření v oblasti řízení z hlediska životního prostředí:

(podle § 56 odst.2 písm. f))

– Firma neprodukuje odpady, které by nějakým způsobem

narušovaly kvalitu životního prostředí.

Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců:

(podle § 56 odst.2 písm. g))

– viz následující strany: PROFIL SPOLEČNOSTI

Přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení:

(podle § 56 odst.2 písm. h))

– zaměstnanci využívají k ochraně majetku a osob věcné bezpečnostní prostředky sloužící pro nutnou obranu zaměstnance, prostředky spojení, dopravní prostředky, služební výstroj a evidenci a vedení písemností. Pro činnost a provozní komunikaci využívají prostor a vybavení hlídaných objektů.

Mgr.Petr Schäfer,

majitel firmy, osvč